Handelsbetingelser for www.vinobleodense.dk (herefter benævnt Vinoble Odense) for privatkunder og firmaer, herunder institutioner.
Vinoble Odense er ejet af:

Vinoble Odense ApS
Dalumvej 30B
5250 Od. SV .
CVR: 32157947

1. Køb hos Vinoble Odense

Levering sker til de enhver tid gældende priser for pakke forsendelser.

Bestillinger på min. 500,- leveres gratis inednfor Odenses bygrænse.

Forsendelser i Danmark koster kun fra 50 kr til 259 kr., men bestiller du for over 3000 kr., er der fri fragt. Leveringen foregår GLS, og leveringstiden er normalt 1-3 hverdage. Levering vil ske til nærmeste pakkestation på din bopæl. Ved aftale om levering til hjemadressen - SKAL der angives sted hvor bestillingen kan stilles – såfremt der ikke er nogen hjemme – dette sker på købers ansvar, dette er accepteret ved bestillingen.
For at købe spiritus og vin i vores webshop skal man være fyldt 18 år!

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes. Alle aftaler indgås på dansk. Priserne er dagspriser incl. danske punktafgifter. Ved bestilling til Sverige og Norge skal køber selv afregne told og afgifter iht. lokale regler. Ved leveringer til Norge og øvrige lande udenfor EU betales ej dansk moms på 25%, som derfor fratrækkes vores priser / Deliveries outside EU will not include 25% Danish VAT, which we will reduce from our prices.

3. Salg generelt
Den angivne pris ved bestillingstidspunktet er den gældende bestillingspris. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. Afbestilling
Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, kan det ske ved, at fremsende en e-mail til Odense@Vinoble.dk med mærket “Afbestilling”. Her skal bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten “Afbestilling” indsat i emnetekst. Afbestilling skal ske inden kl. 12:00 samme dag, som bestillingen er foretaget. Har du bestilt varen efter kl. 15.00, skal afbestilling ske inden kl. 10.00 den efterfølgende hverdag. (Gælder dog ikke ved bestilling af arrangementer i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.)
Bliver du/I forhindret i at deltage, kan billetterne evt. videresælges via et opslag på VINOBLE Odenses facebook side.

5. Ordrebekræftelse og faktura
Vinoble Odense opbevarer selve ordrebekræftelsen 2 måneder efter den er fremsendt til kunden. Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, bedes du sende en mail til Odense@vinoble.dk.

6. Betaling
De mulige betalingsmåder er:
Mobil Pay
Efter aftale (kun erhverv)
Der tages ikke gebyr ved betaling på Vinobleodense.dk. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

7. Fortrydelsesret og bytte af vare
Fuld returret. Fortryder du dit køb, giver Vinoble Odense fuld returret bortset fra køb af billetter til smagninger og lign. Varen skal dog returneres i væsentlig samme stand og mængde (se også punkt 11 omkring forsvarlig returnering). Fortrydelsen skal ske senest 7 dage efter modtagelse hos kunden, og kunden har herefter 7 dage yderligere til at returnere varen. Ved køb af spiritus i flasker, er den originale emballage altid en væsentlig del af varens værdi. Emballagen skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt. Åbner du en flaske er den ikke i væsentlig samme stand længere, og du vil ikke kunne fortryde købet. Varer der returneres, skal ledsages af original faktura og leveres uden omkostninger for Vinoble Odense.

Gælder ikke delikatesser, chokolader og andre vare - som er fødevarer.

Varen sendes til:
Vinoble Odense
Dalumvej 30B
5250 Od. SV

Varer som returneres uden betalt fragt eller porto afvises af Vinobleodense.dk. Ved returhandel tilbagebetales varebeløbet (ej fragt) via konto til kunden indenfor 14 dage - (Minus 10%). Du kan også bytte til anden vare, og her er proceduren den samme: send retur og vedlæg seddel, der fortæller, hvad du ønsker i stedet. Ifm. julehandel forlænges 14 dages fristen, så varer kan returneres eller byttes indtil den 10. januar. Man skal ved bestilling af julegaver huske at skrive “julegave” under feltet med kommentarer, når man går til kassen, så Vinobleodense.dk kan se, at bestillingen er ment som en julegave med forlænget retur- og byttefrist.

8. Reklamationsret
Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, erstattes/repareres denne vederlagsfrit. Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Vinobleodense.dk kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Vinobleodense.dk måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Der henvises i øvrigt til Købeloven for fremgangsmåde vedrørende dette.
Varen mærkes “reklamationer” og sendes til:

Vinoble Odense
Dalumvej 30B
5250 Od. Sv.

9. Anvendelse af reklamationsretten
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Vinoble Odense inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post på vores adresse. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Vinoble Odense’s udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Vinoble Odense..

10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til Vinoble Odense hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden. Vinoble Odense forbeholder sig retten til at opkræve forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.


11. Forsvarlig returnering
Alle produkter, der returneres til Vinoble Odense skal være forsvarligt indpakket. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. Vinoble Odense anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Vinoble Odense. Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. Er du i tvivl?
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Vinoble Odense, at De retter henvendelse til Odense@vinoble.dk

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.
Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende. Varer kan ikke købes som privatkunde, såfremt varen bestilles via en en hustand registreret som firma (firma=erhvervskunde eller institution).
Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. Vinoble Odense forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

  1. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
  2. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 5% pr. påbegyndt måned.


14. Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på Vinoble Odense, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Vinoble Odense og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og de ansatte for Vinoble Odense har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Vinoble ODENSE videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Vinoble Odense har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vinoble Odense via e-mail 
Cookies

På Vinoble Odense anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan afhænger af din browser.
Logstatistik


Vi bruger en logstatistik på Vinoble Odense hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Vinoble Odense.

15. Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til undertegnede, som er ansvarlig for webshoppen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk)

Mvh.
John Hoppe
Vinoble Odense
Dalumvej 30B, 5250 Od. SV.
63130996/26178112
joh@vinforsyning.dk